English (United States) English

Pobierz

Shepherd - broszuraShepherd - broszura

Shepherd - optymalne zarządzanie dostawami i wysyłkami

Zwiń

ShepherdShepherd firmy CAS należy do rodziny aplikacji realizujących koncepcję inteligentnej fabryki. Koncepcja zakłada, że zarówno pracownicy, jak i partnerzy zewnętrzni (dostawcy, odbiorcy, urzędy, itd.) biorą bezpośredni udział we wspólnych procesach biznesowych. Wymaga to współdziałania, wymiany informacji oraz przestrzegania procedur.

Do realizacji koncepcji wykorzystaliśmy platformę SharePoint, przeznaczoną do budowy portali wspierających pracę grupową, komunikację, zarządzanie wiedzą i automatyzację procesów biznesowych (ang. Workflow). Dzięki SharePoint można łatwo integrować różnorodne aplikacje na wspólnej platformie oraz zapewnić ich komunikację z systemami zewnętrznymi, np. SAP, CELINA. W rezultacie możliwe jest korzystanie z jednej uniwersalnej, efektywnie zarządzanej platformy wymiany danych na styku klient – przedsiębiorca, do której – dzięki potędze Internetu – mają bezpieczny dostęp wszyscy uczestnicy procesu.

Aplikacja Shepherd służy do koordynacji dostaw i wysyłek z dowolnej ilości magazynów różnego przeznaczenia. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowych, uczestnicy procesu (dostawcy, przewoźnicy, eskorta, ochrona obiektu, pracownicy magazynu, działu sprzedaży, zaopatrzenia i transportu) mogą współdziałać bazując na niezależnych dla każdego magazynu harmonogramach. To pozwala na optymalizację procesów logistycznych poprzez:

  • Precyzyjne planowanie dostaw i wysyłek
  • Całkowitą eliminację kolejek pojazdów oczekujących na załadunek/rozładunek
  • Wykorzystanie pełnej wydajności posiadanych zasobów
  • Swobodny dobór terminów według potrzeb i możliwość przeładunkowych
  • Minimalizację kosztów organizacji dostaw i wysyłek
  • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki danym identyfikującym pojazdy i ludzi
  • Poprawę jakości usług świadczonych przez partnerów (dostawców, przewoźników) dzięki konieczności ścisłego przestrzegania procedur

ShepherdPodstawą procesu jest utworzenie harmonogramów zgodnie z potrzebami i posiadanymi zasobami. Partnerzy zdalnie rezerwują okno czasowe dla realizacji załadunku/rozładunku zgodnie ze swoimi preferencjami, korzystając z uwzględniającego zajęte już okna czasowe harmonogramu dla wybranego magazynu. Dla każdego magazynu można utworzyć dowolną ilość równolegle realizowanych procesów dostaw/wysyłek. Aby umożliwić pełną kontrolę przy wjeździe, partnerzy muszą wprowadzić wymagane dane identyfikacyjne kierowców i pojazdów. Dane wybierane są z bazy i dostępne dla pracowników ochrony jako lista kontrolna przed wpuszczeniem na teren magazynu. W przypadku odchyleń od ustalonych procedur, uczestnicy procesu są z wyprzedzeniem automatycznie informowani o konieczności podjęcia działań w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.

Dla wysyłek dodatkowo istnieje możliwość swobodnego wyboru przewoźników w zależności od rynków, na które przeznaczony jest towar. W tym procesie możliwy jest także wybór eskorty i miejsca świadczenia przez nią usługi, jeśli przesyłka ma być eskortowana. Katalogowanie usług i powiązanie ich z miejscem przeznaczenia pozwala współdziałać na podstawie długoterminowych umów i – w uzasadnionych przypadkach – umożliwia łatwe zastąpienie jednego przewoźnika innym, co gwarantuje ciągłość i wysoką jakość usług. Zapewnia to również automatyzację – zmniejszenie pracochłonności – procesu wyboru partnera.

ShepherdDla każdej wysyłki możliwe jest wprowadzenie jej szczegółowego opisu, tj. między innymi przebiegu trasy, typu załadunku, rynku przeznaczenia i innych specyficznych uzgodnień. Aplikacja pozwala również na wprowadzenie oceny stanu technicznego pojazdu.

Szczegółowa rejestracja wszystkich zdarzeń umożliwia pełną kontrolę i obiektywną ocenę przebiegu procesu. Każdej operacji jest przypisywany stempel czasowy i użytkownik, który ją zrealizował. Poprzez przypisanie do konkretnej, przewidzianej dla nich roli, użytkownicy aplikacji mają selektywny dostęp do oferowanej funkcjonalności.

Wbudowane i sporządzane ad hoc raporty umożliwiają pełną kontrolę wydatków, terminowości, jakości, czyli ocenę efektywności przebiegu procesu.

Aplikacja jest dostępna również jako usługa ( przetwarzanie w chmurze ): zamiast kupować licencję, inwestować w drogi sprzęt, utrzymywać specjalistów, itd. płacisz tylko za to, czego potrzebujesz, tj. za funkcjonalność. Pozwala to znacznie skrócić czas wdrożenia.

Aplikacja oferuje wielojęzyczny interfejs użytkownika, zależny od jego preferencji.

Film przedstawiający tworzenie oraz realizację przykładowej operacji dostawy przy uzyciu aplikacji Shepherd

Film przedstawiający tworzenie oraz realizację przykładowej operacji wysyłki przy uzyciu aplikacji Shepherd

Shepherd - Optymalne zarządzanie dostawami i wysyłkami - główne funkcjonalności systemu

Shepherd - Optymalne zarządzanie dostawami i wysyłkami - możliwości wykorzystania aplikacji.

Kontakt

CAS

ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź
POLSKA

 (48) (42) 686 25 47
 (48) (42) 686 50 28


Copyright 2016 (c) CAS   |  Zasady zachowania prywatności   |  Zasady użytkowania   |  Zaloguj